Menu toggle

Welkom

Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering Autoparts24 ApS


1. In algemeen


Deze Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op producten die gekocht zijn op de website www.autoparts24.dk ("De Webwinkel"), eigendom van Autoparts24 ApS ("AP24"). Lees voordat u een bestelling plaatst eerst aandachtig de Algemene Voorwaarden door.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden worden alleen geaccepteerd na een schriftelijke overeenkomst met AP24. Onder voorbehoud van fouten en weglatingen op de website, inclusief prijswijzigingen, typefouten, uitverkochte goederen, enz.

AP24 mag op ieder gewenst moment de Algemene Voorwaarden aanpassen voor toekomstige verkopen.


2. Prijzen


Alle prijzen worden inclusief en exclusief btw weergegeven. De standaardlevering is altijd bij de genoemde prijzen inbegrepen; echter, het eindbedrag inclusief levering wordt alleen vermeld als u het leveringsadres hebt aangegeven. Het kan zijn dat er over de vermelde prijzen nog invoerrechten of andere belastingen moeten worden betaald, dit is echter afhankelijk van de wetgeving van het land waarin geleverd wordt, de verantwoordelijkheid om dit te onderzoeken ligt volledig bij u.

AP24 behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar niet nadat u een bevestiging van uw bestelling hebt ontvangen.

Als u de eigenaar van een bedrijf bent, behouden wij ons het recht voor om rente te berekenen over te laat betaalde facturen en wel met een rentepercentage van 2% per maand na de vervaldatum van de betaling.

AP24 blijft eigenaar van de goederen totdat het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele rente en andere kosten is betaald.

3. Bestellen


Bestellingen worden geplaatst in De Webwinkel. Vergelijk de onderdeelnummers of neem contact op met uw plaatselijke autodealer voor meer advies om fouten bij bestellingen te voorkomen. Wanneer u hulp nodig hebt bij uw aankoop, kunt u contact opnemen met de klantenservice van AP24. De openingstijden van de klantenservice vindt u op de website van De Webwinkel.

Wanneer u een product heeft besteld bij AP24, ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw bestelling. De koopovereenkomst is echter alleen bindend zodra u een bevestiging van uw bestelling van AP24 hebt ontvangen. AP24 stuurt u een bevestiging van uw bestelling zodra wij van de leverancier een bevestiging hebben ontvangen dat het onderdeel op voorraad is.

4. Betaling


Wanneer u met creditcard betaalt, bent u beschermd tegen misbruik. AP24 maakt in het betalingssysteem gebruik van SSL (Secure Socket Layer). Dit betekent dat de gegevens die tijdens de betaling met een creditcard worden verzonden versleuteld zijn en alleen door een geautoriseerde instantie, zoals Nets of PayPal, ontcijferd kunnen worden. AP24 noch onze respectievelijke samenwerkingspartners kunnen de gegevens ontcijferen.

Het bedrag van uw aankoop wordt pas bij verzending afgeschreven. Er kan nooit een hoger bedrag worden afgeschreven dan het ten tijde van de aankoop goedgekeurde bedrag.

AP24 accepteert de volgende betaalmiddelen:
  • PayPal
  • Visa/Dankort
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro Card


5. Levering


De bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven leveringsadres. Persoonlijk ophalen van goederen is niet mogelijk. De levering wordt uitgevoerd binnen de tijd die in de orderbevestiging staat aangegeven. De prijzen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten, niet langer leverbare producten, langere leveringstijd en leveringsfouten van leveranciers. In het geval dat u niet aanwezig bent om goederen, die niet op het afleveradres achtergelaten kunnen worden, in ontvangst te nemen, wordt de levering in overleg met u nogmaals aangeboden. De kosten voor een 2de levering van de goederen zijn voor uw rekening. Wanneer is overeengekomen dat de goederen op het afleveradres achtergelaten kunnen worden, bent u vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd verantwoordelijk voor de goederen.

Het is uw taak het product bij ontvangst te controleren. U dient tevens te controleren of het ontvangen product ook het product is dat u hebt besteld. Wanneer u tot de ontdekking komt dat het product gebreken heeft of defect is, met inbegrip van het missen van onderdelen of transportschade heeft opgelopen, moet u zo spoedig mogelijk en binnen een redelijk termijn contact opnemen met AP24 en de aard van het probleem aangeven. Wanneer u uw klacht te laat meldt, vervalt uw recht.

AP24 is niet verantwoordelijk voor garanties afgegeven door derden.

Onder voorbehoud van overmacht, inclusief oorlog, rellen, natuurrampen, stakingen en bezettingen, tekort aan voorraden van grondstoffen, brand, schade aan productiefaciliteiten van AP24 of fabrieken van leveranciers, tekorten aan transportmogelijkheden, import- of exportvoorwaarden alsmede iedere andere belemmering of beperking van AP24 bij het leveren van het onderdeel.

In geval van overmacht kan AP24 besluiten de transactie te annuleren, een deel van de bestelling te annuleren of het product zo spoedig mogelijk te leveren. AP24 draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies van welke aard dan ook dat voortvloeit uit niet-levering.

Als u een product hebt ontvangen dat u niet heeft besteld, draagt AP24 de vrachtkosten voor de retourzending.

6. Afbeeldingen en productbeschrijvingen


Onder voorbehoud van verschillen tussen de weergegeven afbeeldingen en het werkelijke uiterlijk van de afzonderlijke producten. Onder voorbehoud van fouten en weglatingen in de productbeschrijvingen. Installatie-instructies zijn niet inbegrepen.

7. Garantie


Uw aankoop wordt gedekt door de regels van de wet Verkoop van goederen, inclusief de garantievoorschriften. De garantie geldt uitsluitend voor het aangekochte product en reserveonderdelen worden niet gratis geleverd. Bij motoren worden de volgende onderdelen als reserveonderdelen beschouwd: koppeling, turbo, waterpomp en mondstukken, enz. In het geval dat er sprake is van een fout in de bestelling of levering, dient u AP24 hiervan binnen 8 dagen in kennis te stellen via de retourkoppeling in uw profiel van De Webwinkel. Als u uw klacht te laat meldt, vervalt uw recht. Met betrekking tot gebruikte reserveonderdelen dient u zich ervan bewust te zijn dat slechts bepaalde soorten van niet-overeenstemming door de garantie worden gedekt. Na nader onderzoek wordt er beoordeeld of er sprake is van een gebrek aan overeenstemming.

Voor bedrijfseigenaren geldt een garantietermijn van 6 maanden. Een garantieclaim moet onmiddellijk of zonder onnodig uitstel na detectie van het gebrek aan overeenstemming worden ingediend.

Voor consumenten geldt een garantietermijn van 2 jaar. Een garantieclaim moet echter binnen een redelijk termijn na detectie van het gebrek aan overeenstemming worden ingediend.

In het geval van een gerechtvaardigde garantieclaim, worden de verzendkosten voor het retour sturen van de goederen vergoed. Als de garantieclaim niet gerechtvaardigd is, moet u er rekening mee houden dat de verzendkosten, inclusief onze kosten voor het retour sturen van het product na onderzoek alsmede de onderzoekskosten van DKK 300, bij u in rekening worden gebracht.

Zorg ervoor dat het product altijd goed verpakt wordt verstuurd. U bent verantwoordelijk voor de goederen totdat wij ze hebben ontvangen. Het is raadzaam om het ontvangstbewijs waarop de vrachtkosten en het trackingnummer staan goed te bewaren.

Pakketten onder rembours worden niet geaccepteerd.

8. Recht op annulering


U hebt het recht om uw aankoop binnen dertig dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. Het recht op annulering vervalt 30 dagen na ontvangst van de goederen. Wij verwijzen ook naar punt 10.

Om gebruik te maken van het recht op annulering moet u AP24 duidelijk informeren dat u uw aankoop wilt annuleren, bv. door een brief of e-mail. U kunt ook het formulier invullen dat als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden is toegevoegd of gebruikmaken van de garantie en de retourkoppeling in uw profiel van De Webwinkel.

Wanneer u besluit een aankoop te annuleren, moet u de goederen naar AP24 terugsturen. Voor bedrijfseigenaren vervalt het recht op annulering als de producten niet retour gestuurd kunnen worden in dezelfde conditie en hoeveelheid als waarin ze door u zijn ontvangen. Consumenten zijn aansprakelijk voor iedere vermindering van de waarde van de goederen die voortvloeit uit de behandeling ervan, met uitzondering van de behandeling om de aard, eigenschappen en werking van de producten vast te stellen. U draagt het risico voor de retourzending van de goederen.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en niet later dan dertig dag nadat u te kennen hebt gegeven uw aankoop te annuleren, terugsturen. Het product moet naar de afzender worden gestuurd die op het retourdocument staat vermeld, dat bij de goederen is geleverd.

U draagt de kosten van de retourzending. AP24 dekt geen kosten met betrekking tot de montage en demontage van de goederen.

Wanneer u een aankoop annuleert, stort AP24 het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening, maar niet later dan veertien dagen na ontvangst van uw bericht aan AP24 over uw annulering. AP24 mag de betaling uitstellen totdat de goederen zijn ontvangen of totdat u documentatie naar AP24 hebt gestuurd waaruit blijkt dat u de goederen retour hebt gestuurd.

Het terug te betalen bedrag wordt op de creditcard gestort die u hebt gebruikt om de bestelling te plaatsen.

9. Speciale voorwaarden voor de aankoop van motoren


Vervangende motoren en versnellingsbakken moeten zoveel mogelijk intact worden teruggestuurd. Vóór verzending moeten uit alle retour gestuurde producten de olie en overige vloeistoffen worden afgetapt. Als u dit nalaat, loopt u het risico om voor de afvoer te moeten betalen en het eventueel reinigen van de bestelbus en eventuele schade aan andere onderdelen in de bestelbus.

Sommige motoren kunnen uitgerust zijn met een hittesensor en indicator, die kan smelten als de motor wordt oververhit. Oververhitting kan bijvoorbeeld plaatsvinden door onjuist onderhoud of races en bij het rijden met afwijkend oliepeil of waterniveau.

Als de hittesensor is gesmolten, vervalt de garantie. De garantie voor bedrijfseigenaren vervalt als de motor niet door een geautoriseerde dealer is geïnstalleerd.

Wanneer u motoren en versnellingsbakken koopt, biedt AP24 u de mogelijkheid om een verzekering voor 24 maanden af te sluiten bij een van de aangesloten partners van AP24.

10. Speciale voorwaarden voor de aankoop van andere producten


Cilinderkoppen (kleppen, nokkenas of vergelijkbare onderdelen worden niet gedekt): Voordat u de cilinderkop installeert, moet u een druktest en oppervlaktetest uitvoeren. Wanneer de druktest een defect in de cilinderkop aangeeft, worden de kosten voor de druktest op vertoon van het betaalbewijs vergoed. Voor bedrijfseigenaren is de maximale vergoeding DKK 500.

Elektronische componenten: De meeste elektronische componenten moeten na de montage worden geprogrammeerd. U kunt contact opnemen met een autowerkplaats voor een gedetailleerder overzicht. Voor bedrijfseigenaren is er een aftrek van 50% bij het annuleren van een aankoop. Echter het recht op annulering vervalt bij het verbreken van het zegel.

Na het leveren van software vervalt zowel voor consumenten als voor bedrijfseigenaren het recht op annulering als het zegel is verbroken.

Mechanische onderdelen: Gebruikte mechanische onderdelen hebben vaak krassen en kunnen vuil zijn. U wordt geadviseerd om het onderdeelnummer van het verwijderde onderdeel te controleren en te vergelijken voordat u tot de aankoop en installatie van het nieuwe onderdeel overgaat om ervoor te zorgen dat u het juiste reserveonderdeel koopt.

Carrosserie-onderdelen: De conditie van een carrosserie-onderdeel wordt weergegeven door de code, die de kwaliteit van het product aangeeft. Op een gebruikt carrosserie-onderdeel zitten vaak krassen en kleine onvolkomenheden die een laagje verf nodig hebben.

Autolampen: Er kunnen krassen aanwezig zijn op gebruikte lampen. Er zijn verschillende typen verlichtingssystemen. U kunt controleren welk type in uw auto wordt gebruikt door te kijken naar het type verlichting dat is aangegeven op de gloeilamp. Xenon-regeleenheden en lampen zijn geen onderdeel van de levering. Wanneer een Xenon-regeleenheid of lamp op de verlichting wordt geïnstalleerd, wordt hier geen garantie op gegeven.

Ruiten: Er kunnen krassen op gebruikt glas en ruiten aanwezig zijn. U kunt controleren of de ruit die u nodig heeft getint moet zijn door een stukje wit papier achter de ruit te houden. AP24 geeft geen garantie op de verwarmingsdraden of antennes in de ruiten.

11. Persoonlijke gegevens


AP24 vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te houden. Hier kunt u meer lezen over ons privacybeleid: www.autoparts24.nl/policies

12. Klachten, toepasselijk recht en jurisdictie


U kunt bij klachten over een product altijd contact met AP24 opnemen.

Als er geen overeenstemming over de klacht kan worden bereikt en als u een consument bent, kunt u, als aan alle voorwaarden voor het indienen van de klacht is voldaan, de klacht indienen bij de afdeling Consumentenklachten bij de Deense autoriteit voor Concurrentie en Consumenten, Carl Jacobsen Road 35, 2500 Valby, Denemarken. De klacht kan worden ingediend bij de afdeling Consumentenklachten via de website www.forbrug.dk.

Consumenten kunnen ook gebruikmaken van het online klachtenportaal van de Europese Commissie om de klacht voor te leggen. Dit is met name van belang als u een consument bent die in een andere EU-land woont. De klacht kan via de volgende koppeling worden ingediend: http://ec.europa.eu/odr. Wanneer u een klacht indient, moet u het volgende e-mailadres van AP24 gebruiken: customerservice@autoparts24.eu.

Als u een bedrijfseigenaar bent moet ieder geschil onder deze overeenkomst aan de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van AP24 worden voorgelegd.

De overeenkomst tussen u en AP24, inclusief deze Algemene Voorwaarden, vallen onder Deens recht, tenzij door dwingende regelgeving inzake consumentenbelangen in het land waar u woont anders wordt aangegeven.

13. Contactinformatie


Autoparts24 ApS
Tomsgårdsvej 19, 2400 Kopenhagen
Telefoon: +31 (0) 202622000

SE-/CVR-nummer: 39 89 47 26